Jakie informacje zawrzeć na fakturze marży?

Faktura VAT marża jest dość oczywista z czysto formalnego punktu widzenia. Dokumentacja zawiera podstawowe informacje na temat przedmiotu zakupu oraz cenę. W tym przypadku dalsze informacje (np. o podatku VAT) nie są konieczne.

Informacje na fakturze

Aby zachować zgodność z obowiązującym prawem, faktura VAT marża musi zawierać istotne informacje dotyczące… samej faktury. W tytule dokumentu musi znaleźć się słowo „Faktura VAT marża” oraz opis działalności gospodarczej, której dotyczy faktura. Typowym przykładem jest „Sprzedaż rzeczy używanych”.

Oczywiście, to nie wszystko, co należy wiedzieć o fakturze. Musi ona również zawierać informacje dotyczące daty wystawienia, daty transakcji oraz miasta (i lokalizacji), w którym dokonano transakcji. Faktura musi również zawierać informacje o stronach transakcji, co nie wymaga wyjaśnień.

Informacje dotyczące transakcji

W przeciwieństwie do standardowej faktury VAT, faktura marża zawiera bardzo mało informacji dotyczących przedmiotu transakcji. Ogranicza się ona do nazwy produktu oraz kilku niezbyt obszernych informacji na jego temat.

Istotne jest to, że faktura VAT marża nie zawiera kwoty podatku VAT. Jedyną dostępną (nabytą) informacją jest cena, za jaką dany towar został sprzedany. Podatek należny Urzędowi Skarbowemu w tym przypadku zostanie obliczony na podstawie różnicy między ceną zakupu i sprzedaży, czyli marży.

Informacje uzupełniające

Faktura VAT marża, jak każda inna faktura, powinna zawierać istotne informacje dotyczące formy transakcji. Chodzi tu oczywiście o sposób realizacji (przelew lub płatność), a także termin realizacji i w efekcie rozliczenia zobowiązania.

Podsumowując, z powyższych informacji jasno wynika, że w odróżnieniu od typowej faktury, faktura VAT marża jest stosunkowo prosta. Dlatego też wielu właścicieli firm decyduje się na ten rodzaj księgowości w lokalnym urzędzie skarbowym.

Artykuł powstał w oparciu o informacje dostępne na stronie afaktury.pl.