Zdolność kredytowa – co trzeba o niej wiedzieć?

Najważniejszym etapem ubiegania się o kredyt jest określanie zdolności kredytowej klienta. Czym ona jednak jest? W jaki sposób określa się zdolność kredytową i jak ją zwiększyć?

Czy klient jest wypłacalny?

Banki oraz inne instytucje udzielające pożyczek określają zdolność kredytową swoich klientów, aby mieć pewność, że są oni w stanie spłacić zaciągnięty dług. Jeśli klient ubiega się o kredyt w wysokości 10 000 złotych, bank sprawdza, czy będzie w stanie spłacić taką kwotę w określonych w regulaminie kredytu ratach.

Jak określa się zdolność kredytową?

Na określenie zdolności kredytowej wpływa bardzo wiele czynników. Przede wszystkim, ważny jest dochód klienta. Po pierwsze chodzi o jego wysokość, a po drugie o stabilność. Bank sprawdza, czy osoba ubiegająca się o pożyczkę zarabia wystarczająco dużo, aby być w stanie spłacić daną kwotę. Dodatkowo, ważne jest również ,czy posiada stabilne zatrudnienie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że w pewnym momencie klientowi po prostu zabraknie pieniędzy na spłatę zadłużenia. Z tego też względu, zatrudnienie na umowę inną niż umowa o pracę znacząco obniża zdolność kredytową klienta.

Oprócz uzyskiwanego dochodu bank sprawdza również zobowiązania klienta. Nawet przy dużych zarobkach zdolność kredytowa może być bowiem niewielka, jeśli posiada się wiele zobowiązań. Mowa tutaj o niespłaconych kredytach, ratach zakupowych, ale również o stałych zobowiązaniach, takich jak opłata za mieszkanie czy za telefon. Zwłaszcza przy wysokich kredytach banki bardzo dokładnie sprawdzają jakie koszty każdego miesiąca ponosi ich klient.

Niska zdolność kredytowa

W skrajnych przypadkach bank może stwierdzić, że klient w ogóle nie posiada zdolności kredytowej. Niemniej jednak, jest to dosyć rzadka sytuacja. Dosyć często jednak zdolność kredytowa określana jest jako zbyt niska, aby bank mógł udzielić klientowi pożyczki, o którą ten się ubiega. Nie oznacza to zwykle jednak całkowitej odmowy udzielenia kredytu.

Jeśli zdolność kredytowa nie jest wystarczająca, przeważnie bank oferuje klientowi nieco niższą pożyczkę od tej, o jaką się on starał. Z powodu obniżonej zdolności kredytowej cena pożyczki może również nieco wzrosnąć.

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Klient może na kilka sposobów wpłynąć na swoją zdolność kredytową. Przede wszystkim warto spłacić jak najwięcej starych długów przed podjęciem starań o uzyskanie nowej pożyczki. Ponadto, nie powinno się kupować niczego na raty przed ubieganiem się o kredyt.

Ponadto, warto również zrezygnować z telefonu na abonament poprzez zastąpienie go telefonem na kartę. Mało kto wie również, że posiadanie samochodu obniża zdolność kredytową. Pozornie wydawać by się mogło, że będzie przeciwnie ze względu na wartość samochodu. W rzeczywistości jednak, jego wartość niezbyt interesuje bank. Dla instytucji liczy się dostępna gotówka jaką dysponuje klient. Niewątpliwie, jest jej w jego kieszeni mniej, jeśli regularnie ponosi koszty eksploatacyjne samochodu. Chodzi tutaj zarówno o naprawy i przeglądy jak i konieczność tankowania pojazdu.