Podstawowe reguły sprzątania szpitali

Podstawowe reguły sprzątania szpitali

Dobrze skonstruowany plan higieniczny ma wpływ na bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia personelu oraz pacjentów. W tym artykule przedstawimy zasady sprzątania w szpitalu. W każdej placówce sanitarnej powinna być dostępna instrukcja utrzymania czystości i dezynfekcji.

Sprzątanie w szpitalu

Warto podkreślić, że pielęgniarki epidemiologiczne są z reguły odpowiedzialne za przygotowanie instrukcji lub planu higienicznego. Plan wchodzi w życie po zatwierdzeniu dyrektora ds. medycznych. Należy pamiętać, że pomieszczenia o różnym poziomie ryzyka zakażenia znajdują się w placówkach medycznych. W planie muszą być dokładnie opisane czynności i częstotliwość sprzątania pomieszczeń. Istotne jest również to, żeby systematycznie czyścić toalety i wymieniać worki z odpadami.

Utrzymywanie czystości

Utrzymywanie czystości pomaga zapobiec szerzeniu się szpitalnych zakażeń. Proces sprzątania musi być zgodny z zasadami określonymi przez epidemiologiczną pielęgniarkę. Warto mieć na uwadze, że po każdym pacjencie należy zdezynfekować i dokładnie wyczyścić powierzchnie oraz sprzęt medyczny. Bezpośrednio przed myciem trzeba pozbyć się z pomieszczenia odpadów medycznych i brudnej bielizny. Od powierzchni pionowych i najmniej zabrudzonych rozpoczyna się zawsze sprzątanie. Później możemy przejść do powierzchni poziomych i podłogi.

Sprzęt do sprzątania

W kolorach zgodnych z zapisem przeznaczenia powinny być mopy, ścierki, wiaderka. Trzon mopa powinien być zaprojektowany tak, żeby się ręcznie nie odpinał. Do liczby pomieszczeń i rodzaju mytych powierzchni powinna być dostosowana liczba mopów i ścierek. Sprzęt myjący trzeba po każdym użyciu umyć, zdezynfekować i umieścić w stanie suchym w czystym pomieszczeniu. Dezynfekcja to inaczej eliminacja drobnoustrojów poprzez wpływ na ich strukturę. Za pomocą chłonnego materiału jednorazowego należy wytrzeć powierzchnie skażone ludzkim materiałem biologicznym. Wybór preparatów do dezynfekcji jest naprawdę ogromny. Po dokładnym przeczytaniu tego artykułu powinieneś już dokładnie znać podstawowe Zasady sprzątania w szpitalu.