Jakie są rodzaje przepuklin?

Przepukliny dzielą się na wrodzone i nabyte: w zależności od czasu, kiedy się pojawiły. Występują też przepukliny zewnętrzne i wewnętrzne, które powstają w różnych miejscach ciała. Istnieje też podział ze względu na zachowanie przepuklin oraz na to, co je wywołało.

Co to jest przepuklina? Podział przepuklin

Przepuklina jest to przemieszczenie się tkanek lub narządów poza jamę ciała, w której naturalnie się znajduje. Dzieli się je w zależności od tego, kiedy się pojawiły, w którym miejscu się znajdują oraz w jaki sposób się zmieniają. Do ich leczenia można wykorzystać pasy przepuklinowe, które podtrzymują miejsce występowania przepukliny. Zapewniają bezpieczne funkcjonowanie i zwiększają komfort pacjenta.

Przepukliny wrodzone i nabyte

W zależności od tego, kiedy schorzenie się rozwinęło, można je podzielić na przepukliny wrodzone i nabyte. Przepukliny wrodzone są widoczne zaraz po porodzie bądź u niemowląt do 6. miesiąca życia. Natomiast przepukliny nabyte można zauważyć w późniejszym okresie. Przyczyną ich powstania często jest zwiększone ciśnienie w śródbrzuszu, np. spowodowane operacją.

Przepukliny zewnętrzne i wewnętrzne

Ze względu na miejsce wystąpienia przepukliny można podzielić na zewnętrzne takiej jak: pępkowa, udowa oraz pachwinowa. Uwypuklają się one po zewnętrznej stronie jamy brzusznej. Z kolei przepukliny wewnętrzne są skierowane do zachyłków lub innych jam ciała.

Przepukliny odprowadzalne i nieodprowadzalne

To, w jaki sposób przepukliny się zachowują, determinuje podział na przepukliny odprowadzalne oraz nieodprowadzalne. Odprowadzalne znajdują się w worku przepuklinowym i często wracają do swojego prawidłowego położenia samoistnie lub pod wpływem nacisku. Natomiast przepukliny nieodprowadzalne można zauważyć np. w przepuklinach pooperacyjnych bądź w wieloletnich przepuklinach pachwinowych. Ich miejsce stałego występowania plasuje się pomiędzy workiem przepuklinowym a jego zawartością, czyli poza jamą brzuszną.

Przepukliny uwięźnięte

Przepukliny uwięźnięte z reguły powstają na skutek parcia na stolec lub mocz, a także w trakcie urazów, wysiłku fizycznego bądź kaszlu. Pojawiają się przy zwiększonym ciśnieniu w śródbrzuszu, kiedy to do worka przepuklinowego przemieszcza się na tyle duża zawartość jamy brzusznej, że nie może się do niej cofnąć. Tego rodzaju przepuklina wiąże się z wymiotami, wzdęciami, silnym bólem brzucha oraz uwypukleniem i zaczerwienieniem skóry.

Przepukliny zadzierzgnięte

Przepukliny zadzierzgnięte powstają na skutek uwięźnięcia przepukliny. Pojawiają się, gdy krezka jelita zaciska się, a ono samo staje się niedostatecznie ukrwione. Kolejnym następstwem jest martwica na tym odcinku przewodu pokarmowego, która skutkuje mechaniczną niedrożnością jelita.