Konstytucja dla biznesu szansą dla przedsiębiorców.

Szara rzeczywistość.

Nie jest tajemnicą, że w dzisiejszych w Naszym kraju założenie nowej działalności i jej rozwój, wiąże się z dużym ryzykiem, które często kończy się dla przedsiębiorcy zawieszeniem bądź zamknięciem interesu. Nowy biznes natomiast, zamiast rozwiązaniem Naszych finansowych problemów, często staje się przyczyną ich pogłębienia.

Trudny start.

Istnieje wiele osób, które mają swój pomysł na mały biznes, ale przez założeniem firmy odstrasza ryzyko, które może przerodzić się w upadek Naszej nowo założonej firmy, a często nieudana próba zaistnienia z swoim własnym biznesem kończy się finalnie dużym zadłużeniem i egzekucją komorniczą. Dlaczego? Trudno dziś doszukiwać się pewnej granicy tolerancji, która w przypadku niepowodzenia Naszego interesu sprawi, że ewentualna porażka nie pociągnie za sobą daleko idących konsekwencji. Wygląda to tak, że albo trafimy z Naszym biznesem i zarobimy godne pieniądze albo Nam nie wyjdzie i będziemy zmuszeni zamknąć interes zadłużając się przy tym po pachy. Wystarczy spojrzeć na składki ZUS – każdy kto otworzy swój biznes musi się liczyć z zapłatą kwoty 1172,56 zł z czego kwota 812,61 zł to składki ZUS (składki emerytalne, rentowe, wypadkowe), a reszta idzie na składkę zdrowotną. Czy mając pomysł na biznes, który z początku może przynieść Nam niski dochód, pchalibyście się w zakładanie swojej działalności, skoro początkowy dochód mógłby nie wystarczyć na zapłacenie podstawowych obowiązkowych składek? Na pewno nie. Stąd wiele osób rezygnuje z założenia własnej firmy i działa na własną rękę poza systemem, potocznie mówiąc „na czarno”.

Konstytucja dla biznesu – zbawienie dla przedsiębiorców?

Konstytucja dla biznesu to nic innego jak pomysł nowego rządu na wprowadzenie przepisów, które znacznie ułatwią założenie oraz prowadzenie firmy. Przygotowywany pakiet ustaw ma zreformować najbardziej kuriozalne przepisy i ułatwić prowadzenie własnego biznesu. Zmiany mają ulec przede wszystkim przy:

  • zakładaniu własnej firmy
  • zmiana stosunku relacji między przedsiębiorcą, a urzędami, w których załatwia się formalności związane z prowadzeniem firmy
  • zawieszeniu działalności
  • ogólnych zmianach dotyczących prowadzenia działalności

Najważniejszą jednak zasadą po zmianach ma być zasada w myśl, której wszystko co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.
Pozwoli to na pewnego rodzaju dowolność w prowadzeniu własnej działalności, jeżeli nie będziemy przy tym łamać oficjalnie przyjętych prawem zakazów.

Kolejnym ważnym aspektem ma być domniemanie niewinności przedsiębiorcy, dzięki któremu wszelkie wątpliwości w wątpliwej sprawie mają być rozstrzygane na korzyść prowadzącego działalność, co sprawi, że nie będzie on zmuszony do udowadniania swojej uczciwości.

Pakiet startowy, działalność nierejestrowa, wiele ułatwień.

W celu zachęcenia do zakładania nowych firm, konstytucja dla biznesu przewiduje cały szereg ułatwień i udogodnień, które maja sprzyjać nowym przedsiębiorcom ku dalszemu rozwojowi. Jednym z tych ułatwień ma być wprowadzenie działalności nierejestrowej. Działalność nierejestrowa dotyczyć ma najmniejszych osób fizycznych prowadzących dorywczo działalności zarobkowe, których miesięczny dochód nie będzie przekraczał 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto, a więc na tą chwilę 1050 zł. Dochody z takiej działalności mają być opodatkowane na podstawie ogólnie przyjętych zasad.

Czego jeszcze możemy się spodziewać? Kiedy zmiany wejdą w życie?

Wśród wcześniej wspomnianych udogodnień, Konstytucja dla biznesu wprowadza wiele więcej zmian, które w większy lub mniejszy sposób powinny wpłynąć na dogodniejsze zarządzanie Naszą firmą. Zmiany te dotyczą np:

  •  specjalnych ulg w składkach dla nowych firm
  •  zawieszenie działalności nawet posiadając pracowników
  •  specjalny portal internetowy do kontaktu z urzędami
  •  możliwość załatwienia większej ilości spraw w sposób mobilny
  • stworzenie specjalnych reguł tworzenia prawa gospodarczego

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Wszystko wskazuje na to, że pierwsze zmiany, które wprowadzi Konstytucja dla biznesu wejdą w życie jeszcze w tym roku. Stanie się tak, gdyż większość przepisów wejdzie w życie po upływie zaledwie 30 dni od ogłoszenia, a wszystko wskazuje na to, że ogłoszenia możemy spodziewać się jeszcze w marcu, a więc pierwsze zmiany powinniśmy zauważyć jeszcze w kwietniu bieżącego roku.