Piła tarczowa – zasady bezpiecznego użytkowania

Piła tarczowa to jedno z najpopularniejszych urządzeń używanych do obróbki drewna, kamienia oraz metalu. Wysoka prędkość obrotu tarczy oraz rodzaj obrabianego materiału sprawiają, że odbicie piły, odrzut ciętego elementu lub kontakt ciała z tarczą powodują ciężkie urazy, które wymagają szybkiej interwencji medycznej. Z tego powodu podczas użytkowania piły tarczowej należy zachować wyjątkową ostrożność i stosować się do reguł BHP.

Piła tarczowa – jak bezpiecznie użytkować? Zasady

Podczas korzystania z piły tarczowej zabrania się zbyt niskiego pochylania się nad ciętym materiałem oraz stania w miejscu, gdzie mógłby nastąpić odrzut obrabianego elementu. Co więcej, pracownik nie może nosić na rękach łańcuszków, pierścieni, zegarków, sygnetów oraz innych przedmiotów, które mogłyby zwiększyć ryzyko zahaczenia o cięty materiał lub zęby piły.

Wszelkie prace konserwacyjne, czyszczenie lub transport piły mogą nastąpić dopiero po zatrzymaniu tarczy i odłączeniu urządzenia od źródła zasilania. Podczas wyłączania piły nie wolno hamować tarczy poprzez dociskanie od boku materiału. Takie działanie może nie tylko uszkodzić tarczę, ale również doprowadzić do wypadku poprzez odrzut przyciskanego przedmiotu lub pociągnięcie pracownika w stronę poruszającej się piły.

Piła tarczowa zasady bezpiecznego użytkowania przed rozpoczęciem pracy

Chociaż do obsługi piły nie są potrzebne specjalne uprawnienia, urządzenie powinni obsługiwać jedynie pracownicy, którzy zapoznali się z instrukcją oraz zostali przeszkoleni w zakresie obsługi oraz zasad BHP.

Stanowisko piły powinno być chronione przed opadami atmosferycznymi, natomiast samo urządzenie musi być zamontowane na stabilnej podstawie. Kolejne wymogi wobec miejsca pracy to widoczne oznaczenia, obecność popychaczy, pojemników na wióry i dodatkowych środków bezpieczeństwa – takich jak gaśnice – dzięki czemu użytkownicy piły będą mieli zapewnione warunki do sprawnego cięcia materiału.

Przed rozpoczęciem cięcia należy sprawdzić wszystkie elementy piły, a w szczególności tarczę, przewody zasilające, kliny rozszczepiające, uziemienie, włącznik, a także osłony i mocowanie tarczy tnącej – przystąpienie do obróbki z uszkodzoną tarczą stwarza ryzyko wypadku oraz poważnego zranienia pracowników. Dopiero gdy mamy pewność, że urządzenie jest w pełni sprawne, a stanowisko gotowe do pracy, można przystąpić do cięcia.

Piła tarczowa zasady BHP w trakcie obróbki materiału

Pracownik obsługujący piłę musi posiadać odpowiedni ubiór ochronny, obejmujący hełm, rękawice, okulary, nauszniki i maskę – jeżeli urządzenie nie posiada odciągu pyłu oraz wiórów. Użytkownik powinien również korzystać z popychaczy oraz prowadnic, które nie tylko zapewnią dokładność cięcia, ale również zredukują możliwość kontaktu ręki z obracającą się tarczą.

Poddawany obróbce materiał powinien być składowany w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia dla użytkowników piły. Jeżeli podczas cięcia powstają duże ilości pyłu lub wiórów, należy zadbać o regularne opróżnianie pojemników na odpadki, dzięki czemu stanowisko pracy pozostanie – w miarę możliwości – czyste oraz bezpieczne. Zobacz więcej na temat pił tarczowych na: https://www.bomar-poland.com.pl/przecinarki-tarczowe/